Tilbage til Forside
Rita Kirkeby Larsen

I arbejdet med ornamentik kommer man ind i et rum af åndelighed / spiritualitet.
hvor langsomheden i arbejdet giver ro, som billederne også udtrykker.

De oprindelige, ofte orientalske mønstre, som jeg er meget inspireret af, indeholder
stor skønhed og er opbygget efter fundamentale matematiske principper,
og kan derfor til stadighed udforskes, og forundre.

Ornamentik
forbindes med rette ofte med den arabiske kunsts fantastiske frembringelser, eksempelvis i Al Hambra i Spanien. Men ornamentik og
gentagelsen er at finde overalt i vores liv og samfund: en række vinduer,
en bilkø, en murstensvæg, et stillads, en række træer, et stakit o.s.v.
Måske ikke skabt med samme skønhed som i Al Hambra, men dog en vigtig
inspiration og tydeligvis nærværende for os alle - når vi får øje på det.

Som udgangspunkt undersøger jeg ornamentet. Jeg lader mig opsluge af det,
lærer det at kende og derefter frigør jeg mig, for at få større bevægelighed.
Fundamentet for orden, og dermed også arbejdet med ornamentik, er en
kvadrerings-struktur (grid) som, ved alle former for ornamentik og mønstre,
danner grundformen. Kvadratet er nødvendigt som sikkerhed, men er nødt til
at blive opløst eller skjult.

Jeg arbejder med ornamentet som udsmykning, og her repræsenterer ornamentet
den fysiske verden som ofte er omgivet af en mere sfærisk, åndelig verden.
Det er bl.a. forbindelsen mellem disse to verdener jeg arbejder med
og inspireres af. De tanker der opstår, når noget banalt, hverdagsagtigt sættes
overfor evigheden,
er interessante.

Karakteristisk for mine værker er brugen af mange forskellige typer mønstre og
ornamenter i en blanding af figurative og abstrakte tegn. Når det figurative er med,
er det mennesket, og ting vi omgiver os med i dagligdagen, jeg arbejder med.

Mine billeder insisterer på mellemrummet.